sudah sejelas ini Allah memperingatkan kita, masihkah kita ingin ingkar?

”Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim* yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (QS. Huud [11]: 113)

*cenderung kepada orang yang zalim maksudnya menggauli mereka sera meridhoi perbuatannya. Akan tetapi jika bergaul dengan mereka tanpa meridhoi perbuatannya dengan maksud agar mereka kembali pada kebenaran atau memelihara diri, maka dibolehkan

”Jikalau Tuhamu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusanNya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. Dan semua kisah dari Rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu: dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yg beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yg tidak beriman: ”berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami-pun berbuat (pula).” dan tunggulah (akibat perbuatanmu), sesungguhnya kamipun menunggu (pula). Dan kepunyaan Allah-lah apa yg ghaib dan di bumi dan kepada-Ñya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadaNya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yg kamu kerjakan.” (QS. Huud [11]: 118-123

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s